skip to Main Content

Обид на „Гугл“ за намалување на зависноста од смартфоните

Обид на „Гугл“ за намалување на зависноста од смартфоните
  • 16.09.2018

Водечките технолошки компании почнаа да посветуваат поголемо внимание на влијанието што нивниот производ го имаат врз секојдневниот живот на потрошувачите.

Резултатите од една студија, финансирана од „Гугл“, поврзана со времето кое секој ден корисиците го минуваат пред екраните на паметните телефони, покажуваат дека без разлика на возраста, полот, религијата и етничката припадност, сите луѓе се соочуваат со истиот проблем.

Континуираниот пристап до социјалните мрежи и мобилните апликации создава постојано чувство на посветеност кон паметните телефони, што за возврат предизвикува несакан личен стрес и анксиозност.

Основната идеја на истражувањето било да се утврди колку луѓе се зависни од мобилните уреди и дали тоа влијае на нивниот живот.

„Гугл“ истакнува две главни образложенија за ситуацијата – „пристрасната природа“ на смартфоните и различните можности кои им ги нудат заедно со желбата за постојана поврзаност со саканите луѓе.

Единствено решение е да се ограничи времето минато со смартфоните во рака, со што се ублажуваат симптомите на стрес и се создава чувствуво на поголема слобода.

За таа цел „Гугл“ ја подготви функцијата „Дигитал Велбиинг“, чија цел е да се натераат луѓето да го намалат времето што го минуваат со смартфоните во рака.

Back To Top