skip to Main Content

Институциите соработуваат за подигање на свеста за климатските промени

Институциите соработуваат за подигање на свеста за климатските промени
  • 14.03.2019

Институциите да придонесат за да се освестат граѓаните за климатските промени. Оваа е дел од универзитетската порака за да се допре до свеста на човекот за животната средина. Подобро утре да добие идната генерација, а за тоа да се постигне треба веднаш, свесно и одговорно да постапува секој човек. Професорите, велат, на овој начин ќе се намалат ризиците од природните катастрофи.

Но и граѓаните треба да придонесат за екологијата, сметаат професорите.

Глобалното затоплување веќе зема замав, а проблемот иако алармантен не се забележува. Енормно зголемените температури е една од последиците кои се неизбежни со климатските промени, профрсорите сметаат дека преку овие дебати ќе ги освестат и институциите, од кои очекуваат да излезат решенија за справување со климатските промени.

Back To Top