skip to Main Content

Бенџамин Перкс од УНИЦЕФ гостин во „Студио 1“

Бенџамин Перкс од УНИЦЕФ гостин во „Студио 1“
  • 13.04.2018

Која е клучната возраст во развојот на едно дете? Каде е Македонија со бројките на наталитетот и како до подобро воспитување на децата? Одговорите од претставникот на УНИЦЕФ во Македонија, Бенџамин Перкс.

Back To Top