skip to Main Content

Собранието избира први луѓе на ОТА

Собранието избира први луѓе на ОТА
  • 27.08.2018

Собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата ќе одржи седница на која треба да биде предложен избор на директори на неколку институции и членови на комисии, меѓу кои и на Оперативно-техничката агенција – ОТА и главен државен ревизор.

Иако точката е ставена на дневен ред не се знае дали денеска ќе биде познато името на директорот на ОТА бидејќи до вчера според информациите од партиските тимови кои преговараат договор не беше постигат. Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилкоски вчера на прес-конференција кажа дека разговори меѓу тимовите има, но дека договор нема и оти преоптимистички е да се очекува да се знае името на директорот на ОТА до денеска.

– Во моментов се уште нема договор иако интензивно траат разговорите  помеѓу работните групи на политичките партии. Меѓутоа преоптимистички е да се каже дека до утре тие разговори ќе вродат со плод, рече Стоилковски. Според него, функционирањето на ОТА е исклучително  важно заради сомневањето меѓу другото што и во моментот има шпекулации во јавноста дека повторно се злоупотребува апаратите во институциите и во тој дух очекуваме да дојде до договор.

На седницата на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата треба да биде донесена предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина и да донесе одлука за утврдување на висината на надоместокот за закупнина на стан.

Пратениците треба да утврдат предлог за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија, за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на Инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, да утврдат коефициент за плата на директорот на Оперативно – техничката агенција и да утврдат Предлог – одлука за избор на директор на ОТА.  Се очекува утре исто така да биде утврдена Предлог – одлука за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци, за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата, за именување на претседател и членови на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, за разрешување на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво, како и за именување член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Собраниската Комисија треба да утврди и Предлог-одлука за разрешување и именување на претседатели и членови на одборите за доделување на државните награди 8 Септември и 23 Октомври, да ја дополни одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици – членови на Националниот совет за евроинтеграции, како и на на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.

Back To Top