Освен со семејството таа времето имаше можност да го помине и со граѓаните кои се фотографираа со неа и имаа можност да поразговараат на различни теми.