Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства МАЛМЕД, Ќахил Ибраими не открива за колку вакцини МРП со погрешно аплицирани декларации станува збор и во кои здравствени домови и градови.

Проверка се правеше и на целата документација на компанијата „Македонијалек“, која е увозник и дистрибутер на вакцината МРП до здравствените домови.