skip to Main Content

Менаџмент на 1ТВ: Сметката на телевизијата е активна

Менаџмент на 1ТВ: Сметката на телевизијата е активна
  • 27.06.2019

Во врска со тенденциозните информации објавени во одредени медиуми дека е блокирана сметката на 1ТВ, Менаџментот на телевизијата ја информира јавноста дека сметката на 1ТВ е активна, што може да се утврди и со увид  во банкарска потврда.

Воедно, ваквите дезинформации ги оценуваме како злонамерни, кои имаат за цел да го нарушат угледот на телевизијата, предизвикувајќи и материјална штета, но и да внесат забуна кај клиентите и гледачите.

Back To Top