skip to Main Content

Именуван нов член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Именуван нов член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
  • 08.02.2019

Собранието на Р. Македонија на седница донесе одлука за именување на член на Комисијата на заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Новиот член е дипломираната правничка од Скопје Јасминка Јовановска.

Одлуката е донесена врз основа на Член 31 Став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во Службен весник на Р. Македонија.

Back To Top