skip to Main Content

Владата ќе гради нов објект за Државниот архив

Владата ќе гради нов објект за Државниот архив
  • 03.04.2018

Владата на Република Македонија на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата за надминување на проблемот со канцелариски простор и депото на Државниот Архив.

По широките консултации и анализи на теренот, донесе  предлог – решенија за решавање на овој прашање кои предвидуваат изградба на нов објект за Државниот архив.

Владата го задолжи Државниот архив, до конечната реализација на ова решение, да спроведе постапка за санација за спречување на протекување на атмосферска вода во постоечкиот објект на кеј Димитар Влахов.

Back To Top