skip to Main Content

(Видео) Промоција на новата книга на заменик-министерот за образование Петар Атанасов

(Видео) Промоција на новата книга на заменик-министерот за образование Петар Атанасов
  • 10.05.2019

Како што не постојат две исти семејства, така не можат да постојат и исти општества- соопшти авторот, воедно и заменик-министерот за образование и наука Петар Атанасов, токму со тематика за еден од најголемите конфликти во нашата држава- мултиетничките односи и како да се воспостави меѓусебна рамнотежа.

Книгата на заменикот-министер за образование, нуди креативни решенија за одговор на секојдневните судири и тензии кај постојаните етнички проблеми во општеството, кое со време создаваат чувство на безбедност.

„Просветно дело“ може да се пофали  со голем број на новоиздадени дела посветени на младата генерација со нови колоритни и едукативни содржини и дека иако ова е само првиот ден, „Просветно Дело“ очекува голем број на купувачи.

Back To Top