skip to Main Content

Се враќа интересот за старата и подзаборавена сорта грозје „темјаника”

Се враќа интересот за старата и подзаборавена сорта грозје „темјаника”
  • 13.09.2018

Се враќа интересот за старата и подзаборавена сорта грозје “темјаника”, информира Ѓорѓи Ајтов, раководител на неготинската подрачна единица на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството.

– Во тек е пријавувањето за субвенции по Националната програма за рурален развој. Се пријавуваат новоподигнати лозови и овошни насади и медоносна флора, како и купени нови грла за репродукција во сточарството. Под медоносна флора се мисли на багреми и грмушести еводија и фацелија, растенија кои цутат по четири месеци. Сите тие треба да се обезбедени со фактура, а државата субвенционира половина од инвестицијата направена од први јануари наваму, појасни Ајтов.

Тој нагласи дека освен што се враќа интересот за темјаниката, кога станува збор за подигнување нови лозови насади, најголем интерес има за засадување винови лози од сортите “вранец” и “смедеревка”.

Back To Top