skip to Main Content

Повисоки трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување

Повисоки трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  • 28.02.2019

Трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во четвриот квартал од минатата година во однос на тој квартал од претходната година, се повисоки за 5,9 отсто, трошоците за материјали се повисоки за 3,2 отсто и трошоците за вработените се повисоки за 13 отсто.

Во споредба со третиот квартал од 2018 година трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 0,3 отсто, трошоците за материјали се пониски за 0,2 отсто и трошоците за вработените се повисоки за 1,6 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Back To Top